Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Đường xa ướt mưa


Đêm nao còn nhớ không anh
Mình dìu nhau bước loanh quanh lối mòn 
Đường mưa lấm gót chân son 
Bên thềm mình nép qua cơn bão lòng

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Thu sầu
        Em có yêu đâu chỉ đợi chờ ...
             Trái tim thổn thức đến ngu ngơ 
              Ngày đêm cứ trông chờ "cái chữ "
          Gỡ rối mộng lòng kén vương tơ

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers