Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Happy New Yaer 2015


                       
           
    

   Ngọ qua Mùi đã đến gần 
 Họa mi ríu rít tần ngần nhành mai
 Muôn hoa khoe sắc trang đài
 Hương thơm tỏa ngát, ngất ngây nắng vàng

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers