Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tôi đưa em sang sông
        Mai này, ai ... từ dã cuộc chơi  ?

 Bỏ lại nơi đây với mọi người 

     Phận duyên trời tính tôi nào lựa 

    Kỷ niệm vui buồn tựa gió mưa...


Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

ẤY ƠI ...!

                                                                               

ẤY ƠI ...!

Đêm nay tầm tã mưa rơi 
Buồn dâng sóng biếc... nổi trôi ngập lòng 
Rưng rưng ngấn lệ lưng tròng
Nhớ thương Ấy lắm, chỉ mong gặp người

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Ngưu Lang Chức NữAnh hẹn em nơi công viên xanh lá 
Có chim ca bướm lượn cá trên sông 
Hoa cỏ thơm sương lấp lánh cánh hồng 
Vàng sắc điệp ánh lồng nơi đáy nước

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers