Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Chiếc chăn bông mùa đôngKhi cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh, anh thường ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi cho cô.

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers