Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Chuyện ngày xưaNgồi buồn nhớ lại chuyện xưa
Và nay vẫn thế , như chưa khác gì
Xuân thì mười sáu bé bi
Thơ ngây vừa độ trăng khi chưa tròn

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers