Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Valentines buồn !Có lẽ nào ta chẳng thể gần nhau 
Lễ tình nhân ,chờ mong  đâu ...không thấy 
Đường phố vui một mình em đứng đấy 
Nhìn người ta , ôi ..! biết mấy buồn đau

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers