Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hoa Điệp Vàng 
Mầu vàng điệp ghé vào giấc mơ anh
Khiến hồn thơ cứ tròng chành năm tháng
Cánh mỏng xinh đơn sơ mà duyên dáng
Gió lay cành vương nhẹ nắng mong manh

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers