Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Khung bài viết có chèn hình flash

Code 1

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div align="center"><br /><br /><div style="background: #00000f none repeat scroll 0% 0%; border: 9px ridge #277320; width: 600px;"><br /><div style="border: 5px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #ffff00;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #ffffff;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #19ff00;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #e68000;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #298a76;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #af2882;"><br /><div style="border: 2px solid transparent;"><br /><div style="border: 1px solid #df00d7;"><br /><div style="border: 5px solid transparent;"><br /><div style="border: 3px solid #199b00; width: 540px;"><br /><center><span style="color: #aaaaaa;"></span><span style="color: #1d9f09;"><embed allowscriptaccess="never" height="414" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/wu-1/2011112210.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" wmode="transparent"></embed><center><br /><br /><div align="center"><span style="font-size: small;">Nội dung ghi ở đây nhé..... </span></div><div align="center"><span style="color: #aaaaaa;"><embed allowscriptaccess="never" height="212" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/20118201.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="309" wmode="transparent"></embed></span><span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></div><div style="border: 5px solid transparent;"><span style="color: #aaaaaa;"><br /></span><span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></div></center></span></center>


Nội dung ghi ở đây nhé.....


Code 2

<div style="text-align: center;"><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div align="center"><br /><br /><div style="background: #00000f; border-bottom: #df019e 7px ridge; border-left: #df019e 7px ridge; border-right: #df019e 7px ridge; border-top: #df019e 7px ridge; width: 580px;"><br /><div style="border-bottom: transparent 5px solid; border-left: transparent 5px solid; border-right: transparent 5px solid; border-top: transparent 5px solid;"><br /><div style="border-bottom: #191900 2px solid; border-left: #191900 2px solid; border-right: #191900 2px solid; border-top: #191900 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #ffffff 2px solid; border-left: #ffffff 2px solid; border-right: #ffffff 2px solid; border-top: #ffffff 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #ffff00 2px solid; border-left: #ffff00 2px solid; border-right: #ffff00 2px solid; border-top: #ffff00 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #008000 2px solid; border-left: #008000 2px solid; border-right: #008000 2px solid; border-top: #008000 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #298a08 2px solid; border-left: #298a08 2px solid; border-right: #298a08 2px solid; border-top: #298a08 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #298a08 2px solid; border-left: #298a08 2px solid; border-right: #298a08 2px solid; border-top: #298a08 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #4b0082 2px solid; border-left: #4b0082 2px solid; border-right: #4b0082 2px solid; border-top: #4b0082 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 4px solid; border-left: transparent 4px solid; border-right: transparent 4px solid; border-top: transparent 4px solid;"><br /><div style="border-bottom: #df00d7 2px solid; border-left: #df00d7 2px solid; border-right: #df00d7 2px solid; border-top: #df00d7 2px solid;"><br /><div style="border-bottom: transparent 2px solid; border-left: transparent 2px solid; border-right: transparent 2px solid; border-top: transparent 2px solid;"><br /><center><span style="color: #aaaaaa;"></span><span style="color: #48e9bb;"><embed allowscriptaccess="never" height="350" src="http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/25.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" wmode="transparent"></embed><br /><center><br /><br /><br /><div align="center"><span style="font-size: small;">NỘI DUNG....</span> </div><br /><div align="center"><span style="color: #aaaaaa;"><embed allowscriptaccess="never" height="350" src="http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/24.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" wmode="transparent"></embed> <span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></span></div><div style="border-bottom: transparent 5px solid; border-left: transparent 5px solid; border-right: transparent 5px solid; border-top: transparent 5px solid;"><span style="color: #aaaaaa;"><br /></span></div></center></span></center></div>
NỘI DUNG....
Code 3

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div align="center"><br /><table bgcolor="#ad8000" border="2" bordercolor="#ad8000" cellpadding="0" style="height: 0px; width: 530px;" title="品味人生"><tbody><tr><td><table bgcolor="#00000F" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border: 25px solid #00000F; height: 530px;"><tbody><tr><td width="530"><table bgcolor="#ffff00" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-bottom: 3px solid #008000; border-left: 3px solid #008000; border-right: 3px solid #008000; border-top: 3px solid #008000; width: 540px;"><tbody><tr><td width="514"><table bgcolor="#E4D234" cellspacing="0" style="border-bottom: 3px solid #000000; border-left: 3px solid #000000; border-right: 3px solid #000000; border-top: 3px solid #000000; width: 514px;"><tbody><tr><td width="572"><table bgcolor="#00000F" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-bottom: 0 solid #008080; border-left: 3px solid #008080; border-right: 0 solid #008080; border-top: 3px solid #008080; width: 512px;"><tbody><tr><td width="555"><embed allowscriptaccess="never" height="344" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/2012112110.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="550" wmode="transparent"></embed><br /><div align="center"><span style="color: green; font-size: medium;">NỘI DUNG MUỐN VIẾT...</span></div><div align="center"><span style="color: #fdeee0;"><span style="color: black; font-family: times; font-size: 13.5pt;"><embed align="left" allowscriptaccess="never" height="239" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/2012112107.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="344" wmode="transparent"></embed></span></span></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div>NỘI DUNG MUỐN VIẾT...

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh, biểu tượng vui, video youtube ,nhaccuatui ,vào khung comment mà không cần dùng thẻ .Chỉ cần bạn sao chép URL rồi dán vào khung comment rồi đăng lên là được .Chân thành cảm ơn các bạn đã để lại lời bình .Chúc các bạn luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc !!!

Thu Điệp Vàng

EMOTICONS URL

Danh sách Blog của Tôi

Google+ Followers